• Hemelhoeve, a match made in heaven!
  • T 03 346 66 66 | E info@hemelhoeve.be

LUNCHKAART

van 12u00 tot 15u00

lunch

DAGMENU VAN DE CHEF

tussen 12u00 en 15u00

culinaire signature van de chef

HEMELMENU

vegetarische signature van de chef

HOEVEMENU

A LA CARTE

PRAKTISCHE INFORMATIE

Operation Hours
OPEN: Tuesday through Saturday
LUNCH: 11:30 a.m.–2 p.m.
DINNER: 6–9:30 p.m.

BOUNTY LOUNGE: Tuesday through Friday 11:30 a.m.–1 p.m. 6–8 p.m.
Call Now ButtonBellen