Algemene privacy voorwaarden

Introductie
Dit privacybeleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of de gegevens worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Wie zijn we?
Hemelhoeve BVBA is de uitbater van de Hemelhoeve en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Maatschappelijke zetel is gevestigd te
Azalealaan 3b
2930 Brasschaat
KBO nr: BE 0721.521.434.

U kan ons contacteren via volgende algemene coördinaten:
Tel: 03/346.66.66
Mail : privacy@hemelhoeve.be

Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?
Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

Voornaam, naam, e-mail, telefoon
Deze gegevens vragen wij uit contractuele noodzaak voor het correct vastleggen van uw reservering en om u te contacteren in verband met uw reservering wanneer nodig. U zal per e-mail een bevestiging en eventuele herinnering(en) voor uw reservering ontvangen. Nadat u bij ons geweest bent versturen we u mogelijk een e-mail om uw mening te vragen over uw bezoek.
Indien u ons hiervoor daarnaast uw expliciete toestemming geeft d.m.v. een inschrijving op de nieuwsbrief zal uw e-mailadres ook gebruikt worden om u via e-mail op de hoogte te houden van onze activiteiten en acties. U kan zich echter op eender welk moment opnieuw uitschrijven.

IP-Adres
Uw IP-adres wordt geregistreerd op het moment dat u een reservering maakt. Dit wordt enerzijds gebruikt om uw locatie (land) te bepalen en zo de content van de reserveringsflow aan te passen.
Anderzijds wordt het IP-adres geregistreerd bij de reservering om fraude te voorkomen. Wij identificeren u niet op basis van IP-adres.

Geboortedatum
Uw geboortedatum wordt facultatief gevraagd. Daarmee geeft u ons de toestemming u een speciaal aanbod te doen voor uw verjaardag en u een persoonlijkere behandeling te bieden. Uw leeftijd kan ook geanonimiseerd gebruikt worden voor statistische doeleinden.

Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?
Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen. De enige wijzes waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

 • Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens zoals bv. in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken;
 • Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven, zie “5. Door wie/in welke systemen worden uw gegevens verwerkt?”

Door wie/in welke systemen worden uw gegevens verwerkt?
Wij doen beroep op onderstaande derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. We zorgen ervoor dat elk van deze derden dit privacybeleid ook naleven.

Tablefever
Wij maken gebruik van het systeem van www.tablefever.com als hoofdsysteem voor het beheer van onze reserveringsgegevens.
Tablefever hanteert haar privacy volledig zelf en claimt GDPR compliant te zijn. Ga naar https://www.tablefever.com/gdpr voor de details hieromtrent.

Google
Wij maken gebruik van de volgende Google diensten: Google Analytics. We doen dit met het oog op statistieken over het gebruik van de website. Aan de hand van deze statistieken kunnen wij onze website verbeteren zowel qua gebruiksgemak als inhoudelijk aanbod. Deze statistieken worden aangewend door derden in het geval van reservering of aanpassing van reservering(en).

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Reserveringsgegevens, waaronder eventuele persoonsgegevens gekoppeld aan een reservering (zoals contactgegevens), worden bij ons 2 jaar bewaard. Eventueel bewaren wij persoonsgegevens langer indien dat noodzakelijk is, zoals in het geval waarbij u zich inschreef op de nieuwsbrief en wij uw e-mailadres langer dienen bij te houden.
U heeft steeds het recht uw gegevens sneller te laten verwijderen (zie “8. Welke rechten heeft u?”), tenzij u openstaande reserveringen heeft bij ons.

Van welke cookies maken wij gebruik?
De cookies die gebruikt worden zijn enkel functionele cookies en analytische cookies voor het optimaliseren van het gebruik van de toepassing. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde tracking cookies om u te identificeren en content van deze of andere pagina aan uw profiel aan te passen.
Bepaalde cookies vervallen bij het afsluiten van uw sessie. Andere cookies blijven actief, doch maximaal 2 jaar.

 • Tablefever
  Garandeert de goede werking van Tablefever.
 • Google analytics
  Google Analytics verzamelt geaonimiseerde gegevens over het gebruik van onze website alsook Tablefever met als doel de werking te kunnen verbeteren.
 • Facebook
  Wanneer u aanmeldt met Facebook plaatst Facebook een cookie om uw sessie te onthouden.

Welke rechten heeft u?
U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hogerstaande contactgegevens.

 • Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.
 • De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.
 • Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.
 • Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
commission@privacycommission.be

Hoe kan u uw rechten uitoefenen?
Voor al uw vragen of klachten omtrent het verwerken van persoonsgegevens, gelieve deze steeds enkel en alleen per e-mail te communiceren naar het e-mailadres privacy@hemelhoeve.be.
Uw vraag zal steeds binnen de wettelijke termijn van 30 kalenderdagen behandeld worden.

Wijzigingen

Hemelhoeve BVBA behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).