• Hemelhoeve, a match made in heaven!
  • T 03 346 66 66 | E info@hemelhoeve.be
Proficiat! U heeft de eerste stap van uw nieuwe carrière gezet!

Hemelhoeve

Hoofdpagina
Operation Hours
OPEN: Tuesday through Saturday
LUNCH: 11:30 a.m.–2 p.m.
DINNER: 6–9:30 p.m.

BOUNTY LOUNGE: Tuesday through Friday 11:30 a.m.–1 p.m. 6–8 p.m.
Call Now ButtonBellen