• Hemelhoeve, a match made in heaven!
  • T 03 346 66 66 | E info@hemelhoeve.be

Welkom op onze menupagina!

In de loop van april 2021 zullen we de nieuwe menu’s online plaatsen.
De vorige menu’s laten we ter info online staan.

Tot binnenkort!

 

Nathalie & Peter

Operation Hours
OPEN: Tuesday through Saturday
LUNCH: 11:30 a.m.–2 p.m.
DINNER: 6–9:30 p.m.

BOUNTY LOUNGE: Tuesday through Friday 11:30 a.m.–1 p.m. 6–8 p.m.
Call Now ButtonBellen